Hvad er Konfirmation? Kender du alle detaljerne og de forskellige måder at holde en konfirmation på?

Konfirmation er ikke bare flotte kjoler og jakkesæt. Det er heller ikke bare en måde at få en masse gaver og holde en hyggelig fest for familie og venner.

Konfirmationen er kort og godt en bekræftelse på konfirmandens tro på Gud og Jesus, men i mere moderne tid er der kommet flere måder at blive konfirmeret på. Vi vil i denne artikel fortælle dig alt hvad der er at vide om hvad en konfirmation er.

Hvad er Konfirmation

Hvad er konfirmation? Der er mange der faktisk ikke helt ved hvad det handler om, men kort og godt så er dét, at blive konfirmeret, en markering af overgangen fra barndom til ungdom. Det er ikke kun konfirmanden der bekræfter sin tro på Gud, men også samtidig Gud der bekræfter sit løfte fra dåben til konfirmanden om altid at være ved konfirmandens side.

Når man bliver døbt i kirken er man som regel for lille til at forstå hvad det betyder, så derfor er der en fadder eller gudmor der forpligter sig til at opdrage dåbsbarnet i den kristne tro, hvis forældrene dør inden barnet bliver voksent.

Når man bliver konfirmeret har man altså selv muligheden for at bekræfte det ens forældre valgte for en da man var lille.

Skal man være døbt for at blive konfirmeret?

Både ja og nej, men hvis du vil konfirmeres rigtigt i kirken, så skal du være døbt eller vælge at blive døbt inden eller samtidig med at du bliver konfirmeret. Der er heldigvis ingen krav til ens alder i forhold til at blive døbt, så hvis du ikke er døbt og rigtig gerne vil konfirmeres i Kirken, så kan det heldigvis lade sig gøre. Det eneste man skal gøre er at finde ud af om man vil holde konfirmation og barnedåb samtidig eller om man vil holde dem hver for sig med nogen tid imellem. Derefter kontakter man sin præst og snakker om mulighederne for dette.

Hvis du ikke tror på Gud og dermed ikke vil konfirmeres i en kirke på baggrund af at du skal lyve om at tro på Gud, så kan du enten holde en nonfirmation eller blive Humanistisk Konfirmeret. Dette vil vi selvfølgelig også komme ind på i denne artikel.

Her kan du se en video om hvordan LouLiving’s konfirmation var og hvor hun giver nogle gode råd til konfirmanden

Hvor gammel skal man være for at blive konfirmeret i kirken?

I danske kirker er man generelt mellem 13 og 15 år når man skal konfirmeres. Førhen var det i 7. klasse, at man blev konfirmeret, men det bliver mere og mere normalt, at det er i 8. klasse, at man bliver konfirmeret. Dermed kan der være aldersforskel på børn hvis nogle f.eks. har gået en klasse om. Så det er ikke så meget alderen, men det klassetrin man er på.

Grunden til, at det er blevet 8. klasse de fleste steder efterhånden er, at børnene er blevet mere voksne og dermed modne samt mere bevidste om deres tro, samt de er bedre til at lytte og spørge ind til, hvad det hele betyder. De reflekterer mere over tingene i deres liv og idet konfirmationen udover bekræftelsen af sin dåb også handler om markeringen fra barn til ung, så giver det også mere mening, at de fleste er påbegyndt deres pubertet og begynder at se mere voksne ud.

I gamle dage var det mest normale at de unge flyttede hjemmefra efter deres konfirmation, da de fleste kun gik i skole til og med 7. klasse. Herefter skulle de så ud og finde et arbejde og begynde at tjene deres egne penge.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg gerne vil konfirmeres?

Det er ultra nemt. Du skal bare gå ind på dette link som fører dig til folkekirkens artikel om konfirmandtilmelding, hvor der er en knap, som fører dig videre til den endelige tilmelding.

Hvordan foregår konfirmationen i kirken?

Det kan variere fra præst til præst, men det man ser mest er følgende:

Det hele starter med, at konfirmanderne går ind i kirken og skal sætte sig på deres pladser ved siden af bænkene hvor deres familie og venner sidder. Herefter vil der være indgangsbøn som lyder sådan her:

Lad os alle bede!
Herre, vi er kommet her
for at møde din kærlighed og sandhed.
Send os din Helligånd,
og gør os åbne for, hvad du vil sige til os.
Lad ordet slå rod i vore hjerter,
så du lever i os, og vi bliver ét i dig.
og tjener dig i alle ting.
Amen.

Så vil man skulle synge første salme, som er en præsten har valgt på forhånd. Vi har selv oplevet, samt hørt fra mange, at det oftest er “I Østen stiger solen op” (Salme 749), som vælges her, men kan som sagt være hvilken som helst konfirmationsrelateret sang.

Præsten vil nu læse op fra bibelen og bagefter komme med en kort prædiken.

Så kommer en af de vigtige begivenheder, nemlig præstens tale til konfirmanderne. Alt efter hvilken præst det er, så kan det være yderst spændende og også humoristisk tale, som bringer latter med sig igennem kirkens rum.

Nu er det tid til trosbekendelsen som langt de fleste kender, men skulle du være i tvivl kommer den her:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. (Forsagelsen, red.)

Vi tror på Gud Fader, den almægtige,
himmelens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.

Så er det tid til at alle konfirmander går op til alteret og knæler foran præsten. Præsten vil herefter sige navnet højt konfirmand for konfirmand hvor konfirmandens familie og pårørende rejser sig nede ved bænkene.
Alt efter den pågældende præsts eller kirkes tradition, så vil konfirmanden enten blive bedt om at bekræfte trosbekendelsen ved at svare ja for herefter at blive velsignet, eller ved at præsten lægger sin hånd på konfirmandens hoved. Herefter vil præsten så komme med de berømte ord. Et bibelvers, som bliver konfirmandens personlige konfirmationsord.

Nu er man ved at være ved vejs ende. Konfirmanderne beder nu Fader Vor sammen med præsten. Der er både en gammel og en ny version, som blev godkendt til brug tilbage i 1992. Det er forskelligt fra kirke til kirke hvilken version man bruger, så du får dem begge her:

Den ældste og mest brugte bøn:

Fadervor,
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Den nye bøn fra 1992:

Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen

Nu er selve konfirmationen overstået når konfirmanderne er gået ned på deres pladser igen og resten af tiden i kirken foregår som en normal gudstjenste. Når gudstjenesten er overstået går præsten og alle konfirmander ud i våbenhuset (indgangspartiet til kirken) hvorefter alle gæster og andre deltagere i gudstjenesten kan gå ud og lykønske konfirmanderne.

Skal man have hvid kjole eller hvidt jakkesæt på i kirken?

Hvad er Konfirmation

I gamle dage symboliserede den hvide farve renhed og fest. Dengang var mange ude og arbejde med noget der gjorde dem beskidte og derfor havde de sjældent hvidt tøj på. Derfor blev det hvide tøj hurtigt en tradition både til dåb og konfirmation, men heldigvis skifter tiderne og i dagens Danmark er det heldigvis helt okay at have andre farver kjoler eller jakkesæt på.

Mobning er desværre blevet en stor landeplage, så derfor skal man måske lige overveje om den skrigende gule kjole er det man virkelig ønsker at have på i kirken, da man hurtigt kan blive skubbet væk af de andre. Måske de ikke vil have dig med på deres billeder m.v.

Hvad er Blå Mandag og Rød Fredag

Blå Mandag har eksisteret i mange år. Det er mandagen efter man er blevet konfirmeret. Her har du fri fra skole og der arrangeres altid noget udover normalen sammen med din præst og dem du har gået til konfirmationsforberedelse med. Nogle tager på strøget i København. Andre tager til et event center for at få den vildeste oplevelse.

Læs også artiklen 7 Sjove ideer til Blå Mandag

Rød Fredag er et mere moderne tiltag, som er kommet indenfor de sidste par år og er derfor ikke så kendt endnu, men vi forudser her hos FED Konfimration, at der ikke går mange år før dette bliver en standard ligesom Blå Mandag eller måske endda erstatter Blå Mandag. Det er sådan set det samme som Blå Mandag udover at det foregår fredagen efter man er blevet konfirmeret.

Her kan du læse mere om hvad Rød Fredag er